English

הצגת הארגון

עמותת "סנונית"– פורטל החינוך הגדול והראשון מסוגו בישראל מיסודה של האוניברסיטה העברית בירושלים – היא ארגון מוביל בתחום החינוך המתוקשב, השואף ליצור תנאים לצמיחה אישית וחברתית בחברה בישראל.

"סנונית" הוקמה על ידי פרופ' נאווה בן צבי ומר דודו רשתי בשנת 1994 בתור פרויקט של האוניברסיטה העברית, עוד בטרם חדרה רשת האינטרנט לשימוש רחב בציבור בישראל. בקיץ 1999 הפכה "סנונית" לעמותה עצמאית ללא כוונות רווח מיסודם של האוניברסיטה העברית בירושלים ומשפחת ניר ובברלי ברקת.

קהל היעד העיקרי ש"סנונית" פונה אליו הוא ילדים בגיל בית הספר היסודי וחטיבת ביניים, מורים והורים, בתשעים אחוזים מבתי הספר היסודיים המתוקשבים בישראל (דהיינו חשיפה אל כמאתיים וחמישים אלף ילדים בחודש) וכחמישה עשר אלף בתי אב ממטולה ועד אילת. שמונה מאות בתי ספר יסודיים מכל רחבי הארץ משתמשים בתכנים הכלולים בפורטל הדגל "גלים" מבית "סנונית".  חמש מאות ושישים ספריות ציבוריות, מתנ"סים ומחלקות ילדים בבתי חולים לומדים בעזרת "גלים" על בסיס קבוע.

"סנונית" מממשת את ייעודה דרך יצירה של אתרים חינוכיים מקוריים וחדשניים וניהולם. אתרים אלו (כדוגמת אתר "סנונית", פורטל "גלים", אתר "הזמנה לפיוט" ופורטל "על הגובה") מספקים ללומדים תוכן איכותי ומותאמים לצורכי הלימוד ולתכנית הלימודים בישראל. האתרים עשירים בתכנים ובפעילויות, ויש בהם מאגרי מידע, תערוכות וירטואליות, קבוצות דיון ושירותי ייעוץ מקוונים. מוקד התכנים המתוקשבים מבוסס על חוויית גלישה ועומד בהלימה לעיקרון, כי ילדים לומדים ומפנימים טוב יותר דרך למידה חווייתית. ל"סנונית" תת-התמחות מיוחדת בפיתוח סביבות למידה חווייתיות ועשירות במדיה, המשלבות בין תהליך חינוכי איכותי לכיף (Edutainment).

סביבות אלו זוכות להצלחה מוכחת וחסרת תקדים במונחים של אתרים חינוכיים.

ל"סנונית" חשיפה למיליוני משתמשים בכל חודש – היקף השימוש באתריה החינוכיים של סנונית עומד על שלושה מיליון משתמשים ייחודיים, וארבעים מיליון דפים נצפים בשנה. מדי חודש בחודשו, כמות הכניסות גדלה דרך קבע, ו"סנונית" מקדישה מאמצים לענות על הביקוש לאינטרנט איכותי, ההולך וגדל בהתמדה (על פי נתוני Google analytics ודוחות פנימיים).

בשנת 2011 זכתה עמותת "סנונית" לציון "טוב מאוד" לפי דירוג מידות, המודד אפקטיביות של ארגונים ללא מטרות רווח בהגשמת ייעודם. כמו כן, העמותה בעלת תו תקן "מידת השקיפות" ושותפה לפרויקט "עיגול לטובה".

בין חברי הדירקטוריון של סנונית: פרופ' נאווה בן צבי, נשיאת מכללת הדסה; גב' בילי שפירא, מנכ"לית האוניברסיטה העברית; מר רונן בראל, יו"ר ונשיא ארנסט אנד יאנג ישראל; מר יזהר שי, שותף בקרן הון סיכון קיינן פרטנרס; מר אלי פלג, ראש רשות המחשוב באוניברסיטה העברית.