English


תוצאות חיפוש אתרים חינוכיים מבית סנונית

לפניכם רשימת כל אתרי סנונית.
מוצגות תוצאות 42-36

חגים ומועדים

חגים ומועדים
פורטל סנונית שכבת גיל: שפה:
http://galim.org.il/holidays

בית הספר לשוטרים

"בית הספר לשוטרים" חושף את הילדים לחשיבות תפקידה של המשטרה בחיי היום-יום דרך היכרות עם פעילותה, על היבטיה השגרתיים והלא-שגרתיים. הילדים מוזמנים לפענח פשע על סמך רמזים, להתאמן בקליעה למטרה, לקבל החלטות זהירות במצבי סיכון ברחוב וברשת, ולהחליט כיצד לטפל באזרחים שעברו על החוק. האתר מסייע לקידום ביטחונם האישי של הילדים, מעודד את הזהירות ואת שמירת החוק ובונה דימוי חיובי כלפי המשטרה ופעילותה.
פורטל סנונית שכבת גיל: שפה:
http://kids.gov.il/police

על הגובה!

ממשל זמין לילדים: הפורטל של ממשלת ישראל לילדים.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות א-ג, כתות ד-ו, חטיבת ביניים שפה: עברית
http://kids.gov.il

מועד וזיכרון - על הגובה

האתר עוסק בימי המועד הלאומיים: יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, יום העצמאות, יום ירושלים, יום הרצל, יום הזיכרון ליצחק רבין. באתר פעילויות, מצגות, משחקים ומידע בכל הקשור לימים אלה.
פורטל סנונית שכבת גיל: שפה:
http://www.galim.org.il/holidays/national/sites/

רואים את הקולות

רואים את הקולות
פורטל סנונית שכבת גיל: שפה: עברית
http://roim.snunit.k12.il

לקסיקון לתרבות ישראל

לקסיקון לתרבות ישראל
פורטל סנונית שכבת גיל: שפה: עברית
http://lexicon.cet.ac.il/wf/wfIndex.aspx

בראשית, סיפורי האבות

פעילויות
פורטל סנונית שכבת גיל: שפה: עברית
http://mikragesher.org.il/titles/bereshit/peiluyot/