English


תוצאות חיפוש אתרים חינוכיים מבית סנונית

נמצאו 31 אתרים בנושא ביולוגיה
מוצגות תוצאות 21-15

זהירות כלבת!

ד"ר רפי קישון מסביר על מחלת הכלבת ומדוע כל כך חשוב להיזהר ממנה ולחסן את חיות המחמד שלנו כנגדה. המאמר הופיע במקור בעיתון הילדים "ילדי טבע הדברים" והועלה לאתר "בית החולים הווטרינרי" של גלים.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות א-ג, כתות ד-ו, חטיבת ביניים, הקהל הרחב שפה: עברית
http://snunit.k12.il/sachlav/petvet/main/upload/story/21_teva2.html

סנדלי הסוס החדשים

מאמר מאת ד"ר רפי קישון המובא באתר בית החולים הוווטרינרי של גלים. המאמר מספר על פרסותיהם של הסוסים ומדוע יש צורך בהם? המאמר מלווה בתמונות המציגות פירזול של פרסה והתאמתה לסוס.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות א-ג, כתות ד-ו, חטיבת ביניים שפה: עברית
http://snunit.k12.il/sachlav/petvet/main/upload/story/17_teva3.html

מתנות הים

מאמר מאת סמדר ברקוביץ המופיע ב"טבע הגלים" ובמקור מ"ילדי טבע הדברים". המאמר סוקר קונכיות וצדפות מעניינות שאפשר למצוא על חוף הים.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות א-ג, כתות ד-ו, חטיבת ביניים, הקהל הרחב שפה: עברית
http://galim.org.il/nature/teva/water.html

יש "ציפור" גדולה בסלון!

מאמר מאת אבי קרן צבי העוסק בעטלף שהגיע במפתיע אל מרפסת משפחה תל אביבית. המאמר מופיע במאגר המאמרים "טבע הגלים" והופיע במקור ב"ילדי טבע הדברים".
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות א-ג, כתות ד-ו, הקהל הרחב שפה: עברית
http://galim.org.il/nature/teva/atalef.html

מותר לקחת עופר הביתה?

מאמר מאת אבי קרן צבי שמופיע במאגר המאמרים של גלים - "טבע הגלים". המאמר הודפס במקור בעיתון "ילדי טבע הדברים". מאמר זה עוסק בגידול עופר בשבי ומלווה בצילומים יפים.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות א-ג, כתות ד-ו, חטיבת ביניים, הקהל הרחב שפה: עברית
http://galim.org.il/nature/teva/ofer.html

בראש ירוק - מצילים את הבזים

מאמר מתוך "טבע הגלים" - מאגר מאמרים מתוך "ילדי טבע הגלים". מאמר זה עוסק בקינון הבז האדום ובמאמצים שמשקיעים גופים ירוקים בסיוע לקינון הבזים ולמניעת הכחדתם.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות א-ג, כתות ד-ו, חטיבת ביניים, הקהל הרחב שפה: עברית
http://galim.org.il/nature/teva/bazim.html

מדוע מחליפים בעלי חיים צבעים

מאמר ממאגר מאמרי גלים "טבע הגלים" שהופיעו ב"ילדי טבע הדברים". מאמר זה עוסק בצבעוניות בטבע - בתופעות החיזור, החיקוי, האזהרה, ההסוואה ותופעות אחרות המשפיעות על צבעם של בעלי החיים.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות א-ג, כתות ד-ו, חטיבת ביניים, הקהל הרחב שפה: עברית
http://galim.org.il/nature/teva/tseva.html
 54321