English


תוצאות חיפוש אתרים חינוכיים מבית סנונית

נמצאו 2 אתרים בנושא קטלוגים חינוכיים
מוצגות תוצאות 2-1

נדידת ציפורים

מהי תופעת הנדידה? מי נודד? מדוע? וכיצד? בואו לגלות באתר "בכותרות" את סודות הנדידה ועל הקשר בין התופעה המיוחדת הזו לבין ארצנו. בסוף האתרון חידון טירוויה המסכם את הנכתב.
פורטל סנונית שכבת גיל: שפה:
http://galim.org.il/nature/migration

שמעון ויזנטל ז"ל

מי היה שמעון ויזנטל? מה הוא עשה? ומדוע מכונה "צייד הנאצים"? בואו ללמוד על האיש ששם לו למטרת חייו לתפוס את פושעי המלחמה הנאצים.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות ד-ו, חטיבת ביניים, תיכון, הקהל הרחב שפה: עברית
http://galim.org.il/history/weisenthal