English


תוצאות חיפוש אתרים חינוכיים מבית סנונית

נמצאו 8 אתרים בנושא ישראל והתפוצות
מוצגות תוצאות 7-1

אנו באנו ארצה

מבוך דילמות המלווה חלוץ מימי העליה הראשונה.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות ד-ו, חטיבת ביניים שפה: עברית
http://galim.org.il/israel60/tm/pioneers

מאתיופיה לירושלים

מסלול דילמות העוסק בעלית יהודי אתיופיה במבצע משה, דרך עיניו של ילד אחד.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות ד-ו שפה: עברית
http://galim.org.il/holidays/sigd/pages/3063/5782

יום המים הבין - לאומי

אתר בכותרות על יום המים הבין - לאומי ומצב המים בעולם.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות א-ג, כתות ד-ו, חטיבת ביניים שפה: עברית
http://galim.org.il/nature/waterday/water_day.html

טביעתה של ספינת העולים "אגוז"

אתר "בכותרות" על ספינת העולים "אגוז" ועל יהודי מרוקו שהיו עליה בעת שטבעה.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות ד-ו, חטיבת ביניים שפה: עברית
http://galim.org.il/history/Egoze/main.html

נפטר האפיפיור יוחנן פאולוס השני

אתרון "בכותרות" על פועלו של יוחנן פאולוס השני, אפיפיור שעשה הרבה למען שלום בין דתות ומדינות, ולמניעת משטרי דיכוי.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות א-ג, כתות ד-ו, חטיבת ביניים שפה: עברית
http://galim.org.il/peoples/pope/pope.html

העלייה הגדולה בראשית שנות המדינה

אתר ובו תערוכת צילומים מהארכיון הציוני המרכזי. הצילומים הינם מתקופת העליה והם מנציחים רגעים שונים ויפים מתקופת העליה, המעברות, ההתיישבות ועוד.
פורטל סנונית שכבת גיל: חטיבת ביניים, תיכון, הקהל הרחב שפה: עברית
http://zion100.snunit.k12.il/Galery

עצמאות וזיכרון בגלים

באתר יום הזיכרון בגלים תמצאו חומר על חללים ועל נעדרים בקרבות ותוכלו להדליק נר זיכרון לזכר אחד הנופלים במערכות ישראל. ואילו בחלק המיועד ליום העצמאות תמצאו את תולדות המדינה מאז הקמתה, האירועים מוצגים בעזרת סיפורים וקטעי ספרים מתאימים לילדים (למשל חסמבה). כן תוכלו להשתעשע פה בחידון טריוויה על הקמת המדינה. הכול מותאם לבתי הספר היסודיים.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות א-ג, כתות ד-ו, חטיבת ביניים שפה: עברית
http://galim.org.il/independence
21