English


תוצאות חיפוש אתרים חינוכיים מבית סנונית

נמצאו 5 אתרים בנושא מקרא ופרשנות
מוצגות תוצאות 5-1

מקראנט ילדים

אתר מקראנט ילדים מהווה שער כניסה לעולם התנ"ך, עבור ילדים. לשם יצירת האתר חברו סנונית, גשר ומטח, והאתר מכיל פעילויות, סרטונים ומידע שיצרו שלושת הגופים. באתר חידות, סרטונים, קהילת מורים, פרשת השבוע, ותמיכה של צוות מקראנט.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות א-ג, כתות ד-ו, חטיבת ביניים שפה: עברית
http://mikranet.org.il/kids

הסודות של חצור

הארכאולוגיה היא מסע מרתק ומסעיר אל נבכי העבר, הרפתקה שפועלים בה נסתר לצד גלוי, דמיון לצד חקר מדעי. הטכנולוגיות החדשות העומדות לרשותנו יכולות לשרת את הממצאים העתיקים ביותר – הקיימים ואלו שנעלמו – להביאם אל תודעת הצופה, המבקר והמשתמש, ובכך להפוך את הנכסים הארכאולוגיים של ארץ ישראל לנחלת הכלל. אתר "הסודות של חצור" מתמקד בסיפורה של חצור הקדומה במטרה לעורר עניין ומעורבות בארכאולוגיה ובעבר של ארץ ישראל ולהמחיש את הרלבנטיות של המחקר הארכאולוגי להבנת ההיסטוריה והזהות הישראלית והיהודית, באמצעות אתר תל חצור. באתר תעלומה בלשית לילדים, מאגר מידע, סיור מודרך, הצעות לטיולים, מערכי שיעור למורה ועוד.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות ד-ו, חטיבת ביניים, תיכון, הקהל הרחב שפה: עברית
http://hazor.org.il

שמונה מאות שנה לפטירת הרמב"ם

לציון שמונה מאות שנה לפטירת ר' משה בן מימון - הרמב"ם, "גלים" הקדישה אתר קטן ובו תיאור חייו ופועלו של האיש החשוב הזה.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות א-ג, כתות ד-ו, חטיבת ביניים שפה: עברית
http://galim.org.il/times/rambam

אריות

פרויקט בין-תחומי המשלב את חקר הסמלים והאריות על צורותיהם השונות. האריה מסמל כוח, אומץ ואצילות. תכונות אלו ייחדו אותו מהתקופות הקדומות ביותר. בשל כך קראו לו 'מלך החיות', והוא משמש סמל בתרבויות שונות. הפרויקט בוחן שני היבטים של נושא הסמלים: תפיסה חושית ועיצוב.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות א-ג, כתות ד-ו, חטיבת ביניים שפה: עברית
http://snunit.k12.il/projects/lions

מאגר ספרות הקודש

מאגר ספרות הקודש ובו התנ'ך, המשנה, התלמוד הבבלי, התלמוד הירושלמי, תוספתא ומשנה תורה לרמב'ם. הטקסטים מנוקדים. למציאת מבוקשכם תוכלו להיעזר בתוכנת החיפוש שבאתר.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות א-ג, כתות ד-ו, חטיבת ביניים, תיכון, אקדמי, הקהל הרחב שפה: עברית
http://kodesh.snunit.k12.il