English


תוצאות חיפוש אתרים חינוכיים מבית סנונית

נמצאו 31 אתרים בנושא תולדות זמננו
מוצגות תוצאות 7-1

על הגובה!

ממשל זמין לילדים: הפורטל של ממשלת ישראל לילדים.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות א-ג, כתות ד-ו, חטיבת ביניים שפה: עברית
http://kids.gov.il

שישים שנה בתמונות

אירועים הישגים וקשיים בחיי מדינת ישראל נחשפים באמצעות תמונות. לכל שנה - תמונה.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות ד-ו שפה: עברית
http://galim.org.il/israel60/timeline

מאתיופיה לירושלים

מסלול דילמות העוסק בעלית יהודי אתיופיה במבצע משה, דרך עיניו של ילד אחד.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות ד-ו שפה: עברית
http://galim.org.il/holidays/sigd/pages/3063/5782

אין זו אגדה

פורטל חדש לרגל חגיגות שישים השנה למדינה, מאגד את כל האתרים והפעילויות העוסקים בהיסטוריה, בחברה, בגיאוגרפיה ובתרבות של מדינת ישראל.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות ד-ו, חטיבת ביניים שפה: עברית
http://galim.org.il/fields/israel60.html

סנונית בחלל

בינואר 2003 טס אילן רמון, האסטרונאוט הישראלי הראשון, לחלל. אילן רמון ערך ניסויים שהם חלק מפרויקט MEIDEX במעבורת החלל. פרויקט זה חוקר את סופות האבק במזרח התיכון באמצעות צילומים ותצפיות של סופות אבק שיבצע רמון מהחלל. מטרת הניסוי, שמנוהל על ידי אוניברסיטת תל אביב היא לבדוק את השפעת סופות האבק והאוירוסולים (החלקיקים הזעירים המרחפים בשכבות הנמוכות של האוויר) על העננים והאקלים באזורנו "סנונית בחלל" מוקדש לאל"מ אילן רמון ז"ל - הסנונית הישראלית הראשונה בחלל.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות א-ג, כתות ד-ו, חטיבת ביניים שפה: עברית
http://snunit.k12.il/seder/space/kids_space.html

זוכרים את יצחק רבין

אתר גלים מגיש לגולשים הצעירים אתר העוסק באחד הפרקים הקשים בתולדות מדינת ישראל - רצח יצחק רבין. האתר מגיש לגולשים הסברים על האווירה שקדמה לרצח, מידע על הרצח עצמו ועל האווירה שלאחר מכן. נוסף על כך מובא באתר פרק המתאר את תולדות חייו של רבין, העוברים בצמתים החשובים של תולדות הציונות ומדינת ישראל. האתר משלב מידע על רצח יצחק רבין עם פעילויות בנושא אלימות, אלימות מילולית, הכרת הצורך בפשרות ובקבלת הכרעות הריבון גם כשהן לא מתיישבות עם האידיאולוגיה או הרצונות שלנו.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות ד-ו, חטיבת ביניים שפה: עברית
http://www.galim.org.il/holidays/rabin/sites/

הלך לעולמו הסופר אפרים קישון

אתר על חייו של הסטריקן האהוב, אפריים קישון. איך התגלגל מהונגריה לישראל ומפרנץ הופמן לאפריים קישון.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות ד-ו, חטיבת ביניים שפה: עברית
http://galim.org.il/peoples/kishon/life.html