English


תוצאות חיפוש אתרים חינוכיים מבית סנונית

נמצאו 13 אתרים בנושא העת החדשה
מוצגות תוצאות 7-1

אנו באנו ארצה

מבוך דילמות המלווה חלוץ מימי העליה הראשונה.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות ד-ו, חטיבת ביניים שפה: עברית
http://galim.org.il/israel60/tm/pioneers

סנונית בחלל

בינואר 2003 טס אילן רמון, האסטרונאוט הישראלי הראשון, לחלל. אילן רמון ערך ניסויים שהם חלק מפרויקט MEIDEX במעבורת החלל. פרויקט זה חוקר את סופות האבק במזרח התיכון באמצעות צילומים ותצפיות של סופות אבק שיבצע רמון מהחלל. מטרת הניסוי, שמנוהל על ידי אוניברסיטת תל אביב היא לבדוק את השפעת סופות האבק והאוירוסולים (החלקיקים הזעירים המרחפים בשכבות הנמוכות של האוויר) על העננים והאקלים באזורנו "סנונית בחלל" מוקדש לאל"מ אילן רמון ז"ל - הסנונית הישראלית הראשונה בחלל.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות א-ג, כתות ד-ו, חטיבת ביניים שפה: עברית
http://snunit.k12.il/seder/space/kids_space.html

מלחמת ששת הימים

תאור מלחמת ששת הימים והימים שקדמו לה ושבאו אחריה. מלווה בסיפורים של שלוש נשים שהיו אז ילדות ובפעילויות.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות א-ג, כתות ד-ו, חטיבת ביניים שפה: עברית
http://galim.org.il/history/6_days_war

הקמת תל אביב

אתר המתאר את הקמתה של תל אביב.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות ד-ו שפה: עברית
http://galim.org.il/lands/tel-aviv

הצוללת אח"י דקר

סיפורה של הצוללת דקר, היעלמה ומציאתה במעמקי בים התיכון.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות ד-ו, חטיבת ביניים שפה: עברית
http://galim.org.il/times/dakar/main.html

טביעתה של ספינת העולים "אגוז"

אתר "בכותרות" על ספינת העולים "אגוז" ועל יהודי מרוקו שהיו עליה בעת שטבעה.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות ד-ו, חטיבת ביניים שפה: עברית
http://galim.org.il/history/Egoze/main.html

המושבות הראשונות

אתר בכותרות על המושבות הראשונות וראש פינה. באתר פרטים על הקמתה של ראש פינה ופעילויות.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות א-ג, כתות ד-ו, חטיבת ביניים שפה: עברית
http://galim.org.il/lands/moshavot
21