English


תוצאות חיפוש אתרים חינוכיים מבית סנונית

נמצאו 29 אתרים בנושא ספרות ילדים
מוצגות תוצאות 7-1

על הגובה!

ממשל זמין לילדים: הפורטל של ממשלת ישראל לילדים.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות א-ג, כתות ד-ו, חטיבת ביניים שפה: עברית
http://kids.gov.il

זה כל הסיפור

מבחר שירים וסיפורים על אתגרים והתמודדות. השירים והסיפורים מוצגים בספרים דיגיטליים. הספרים הכוללים קריינות, הנפשה ופעילויות יצירה.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות א-ג, כתות ד-ו, חטיבת ביניים שפה: עברית
http://kids.gov.il/stories

יום העצמאות בתולעת ספרים

קוראים שירים של לאה נאור ונעמי שמר, משווים בין קריקטורות שונות של "שרוליק" המסמל את הישראלים, ופוגשים את אסנת, עולה מאתיופיה, בסיפור "יום הולדת" מאת דורית אורגד.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות א-ג, כתות ד-ו שפה: עברית
http://www.galim.org.il/books/indipendent/sites/

סיפורים מהלב

סיפורים מהלב הוא פרויקט שנועד לעזור לילדים להתמודד עם מצבי לחץ ומשבר בצל איום ביטחוני וטרור, וזאת בעזרת קריאת יצירות ספרות, כתיבה ויצירה. בעקבות הקריאה מוצעות פעילויות יצירתיות וחווייתיות לילדים – העוזרות לילדים לפתח כלים להתמודדות. בלב האתר יצירות ספרות המוצגות בצורה מושכת לב בספרים דיגיטליים, ובהם טקסט, קריינות, ציורים והנפשה. בספרים משולבות פעילויות יצירתיות וחוויתיות. לאתר נבחרו יצירות ספרות בעלות ערך אמנותי, היכולות לגעת בעולמם הפנימי של הילדים, ומאפשרות לילדים ליצור ולהתמודד עם קשיים רגשיים ומצבי משבר.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות א-ג, כתות ד-ו שפה: עברית
http://stories.galim.org.il

הנסיך והנרקיס

עיבוד בחרוזים לסיפור המיתולוגי על הנסיך נרקיסוס ופרח הנרקיס
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות ד-ו שפה: עברית
http://galim.org.il/books/pages/2902/878

הפינה שלנו

פינה שבה ילדים מציגים יצירות שלהם בעקבות קריאה: ציורים, עיצובי כריכה, חידונים, משחקים, מכתבים לסופר ועוד. באתר תערוכת יצירות התלמידים, וכן מאגר רעיונות שממנו אפשר לשאוב רעיונות ליצירות מקוריות משלכם. כל ילד מוזמן לשלוח יצירה שלו בטופס מיוחד. הפינה היא חלק מאתר תולעת ספרים – אתר לספרות ילדים ולעידוד הקריאה.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות ד-ו שפה: עברית
http://learn.snunit.k12.il/galim/books/upload/.yozrin/creating.html

מרגישים גלים

פעילות העוסקת ברגש הפחד דרך סיפורה של דבורה עומר 'למה בכתה שגית הלילה'. דרך הסיפור מפתחים הילדים ערנות לרגש הפחד ולדרכים להתמודד עמו. באתר מגוון פעילויות הקשורות לפחד ולסיפור.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות א-ג שפה: עברית
http://books.galim.org.il/books