English


תוצאות חיפוש אתרים חינוכיים מבית סנונית

נמצאו 5 אתרים בנושא כלכלה
מוצגות תוצאות 5-1

על הגובה!

ממשל זמין לילדים: הפורטל של ממשלת ישראל לילדים.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות א-ג, כתות ד-ו, חטיבת ביניים שפה: עברית
http://kids.gov.il

פרס נובל לישראל אומן

פרופ' ישראל אומן זכה בפרס נובל על מחקר שעשה בתחום תורת המשחקים.באתר "גלים" תוכלו להכיר את פרופ' אומן את המחקר שבזכותו זכה בפרס המכובד. דף המידע הוא חלק מאתר "מהרס לשלום - על פרס הנובל" שעוסק בפרס נובל, בדמותו של אלפרד נובל ובחתני הפרס המוכרים.
פורטל סנונית שכבת גיל: שפה:
http://learn.snunit.k12.il/galim/news/upload/nobel/ecomomics_2005.html

אין כסף!

דף המתאר את המצב הכלכלי בישראל 2003 מנקודת המבט של אזרחים נפגעים ומנקודת המבט של האוצר והממשלה. בדף מובאים ההסברים לגיל הצעיר על אודות המצב הכלכלי וצעדי הממשלה כדי לאושש את המשק. הדף הועלה במסגרת מדור האקטואליה "בכותרות" של פורטל הילדים "גלים" מבית "סנונית"
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות א-ג, כתות ד-ו, חטיבת ביניים, הקהל הרחב שפה: עברית
http://teachers.org.il/titlespages/page41953.html

מטבע חדש באירופה

דף אקטואליה באתר "גלים", העוסק בשינויים העוברים על יבשת אירופה בעקבות אימוץ מטבע האירו ב-12 מדינות ביבשת. זוהי גרסה מיוחדת לבתי הספר היסודיים, המבוססת על האתר "אירופה מטילה מטבע" שפורטל סנונית (במגזין האקטואליה "על סדר היום"). בדף גם תמונות וקישורים.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות ד-ו, חטיבת ביניים שפה: עברית
http://teachers.org.il/titlespages/page50934.html

על המצב הכלכלי ומאבק הנכים ותושבי הנגב

דף אקטואליה באתר "גלים", העוסק במצב הכלכלי בישראל ובמצוקה של אוכלוסיות חלשות - הנכים ותושבי הנגב. הדף מסביר את הסיבות לקיצוצים בתקציבי המדינה בעזרת השוואת המשק הלאומי למשק המשפחתי. ההסבר באתר מותאם לתלמידי בית הספר היסודי.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות ד-ו, חטיבת ביניים שפה: עברית
http://teachers.org.il/titlespages/page30994.html