English


תוצאות חיפוש אתרים חינוכיים מבית סנונית

נמצאו 4 אתרים בנושא תקשורת
מוצגות תוצאות 4-1

חדר החדשות - על הגובה!

"חדר החדשות" הוא אתר חדשות ואקטואליה המציע לילדים כלים להבנה של החדשות, לקריאה בין השורות ולחשיבה ביקורתית. האתר מציג נושאים מן החדשות הנוגעים לעולמם של הילדים, מנקודת מבטם הייחודית. הוא מאפשר לילדים לצרוך מידע חדשותי בדרך מובנת, קולחת, פשוטה, רלוונטית, מותאמת ומהנה, להבין את המושגים המופיעים בחדשות ולהרחיב את הידע שלהם. האתר נועד לאפשר לילדי ישראל לגדול בתור אזרחים בוגרים ומעורבים, המבינים את המציאות החברתית-פוליטית-כלכלית-תרבותית שבה הם חיים ולוקחים חלק פעיל ואחראי בעיצובה. האתר מבקש לתרום לפיתוח גישה פלורליסטית, לגמישות מחשבתית ולסובלנות לדעות שונות, כלישורי תקשורת והבעה, לערכים אישיים וחברתיים, לחשיפה למידע איכותי ואקטואלי ולמיומנויות חשיבה ביקורתית אצל הילדים. האתר נועד גם לתת מענה בשעת חירום ולטפל בנושאים רגישים שמצריכים התייחסות כאן ועכשיו. האתר נותן כלים להורים ולמורים להתמודדות עם העברת מידע ולעיסוק בסוגיות מורכבות, בעזרת שימוש באקטואליה ובכלים פדגוגיים ייחודיים.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות ד-ו, חטיבת ביניים שפה: עברית
http://kids.gov.il/kidsnews

קהילות גלים

רשת חברתית-כיתתית הראשונה מסוגה בישראל. קהילות גלים מציעה למורה ולכיתה מגוון כלים חינוכיים להעשרת ההוראה: בלוגים, קבוצת דיון, ויקי, לוח שנה כיתתי ועוד. הקהילה היא מסגרת כיתתית במסגרתה המורה יכול לשלוט בכל התכנים המתפרסמים ולנהל את הרשאות התלמידים.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות א-ג, כתות ד-ו שפה: עברית
http://community.galim.org.il/

הלך לעולמו הסופר אפרים קישון

אתר על חייו של הסטריקן האהוב, אפריים קישון. איך התגלגל מהונגריה לישראל ומפרנץ הופמן לאפריים קישון.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות ד-ו, חטיבת ביניים שפה: עברית
http://galim.org.il/peoples/kishon/life.html

מי אתה עמוס 2?

בעקבות שיגורו המוצלח של הלווין הישראלי עמוס 2, פורטל האקטואליה של "גלים" העלה אתר קטן העוסק בעמוס 2 ובלווינים בכלל.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות א-ג, כתות ד-ו שפה:
http://galim.org.il/nature/amos