English


תוצאות חיפוש אתרים חינוכיים מבית סנונית

נמצאו 3 אתרים בנושא מפות ומיפוי
מוצגות תוצאות 3-1

מי אתה עמוס 2?

בעקבות שיגורו המוצלח של הלווין הישראלי עמוס 2, פורטל האקטואליה של "גלים" העלה אתר קטן העוסק בעמוס 2 ובלווינים בכלל.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות א-ג, כתות ד-ו שפה:
http://galim.org.il/nature/amos

התנתקות

מטרת אתר זה, מבית גלים, הוא להסביר לילדים מהו תוכנית ההתנתקות. האתר מביא מידע על גוש קטיף, על רצועת עזה, על התוכנית עצמה ודעות בעד ונגד התוכנית. כדי להדגים את הנושא מצורפת מפה של דרום הארץ עם הבלטה של אזור רצועת עזה. עוד באתר מדור שנקרא "להבין את האחר" שמדגיש את החשיבות להבין את הקשיים של הצד השני במהלכים מדיניים-חברתיים-פוליטיים קשים.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות א-ג, כתות ד-ו, חטיבת ביניים, הקהל הרחב שפה: עברית
http://galim.org.il/peoples/katif

מאגר השלום

במאגר השלום מאות מאמרים, קטעי עיתונות, נתונים ומחקרים בנושאי התהליך המדיני בין ישראל לפלשתינאים ולמדינות השכנות.
פורטל סנונית שכבת גיל: כתות ד-ו, חטיבת ביניים, תיכון, אקדמי, הקהל הרחב שפה: עברית
http://snunit.k12.il/peace